12 วัน สวาลบาร์ด ขั้วโลกเหนือ 80 องศา

รหัสทัวร์ : HTC12DSVALBARD
12 วัน สวาลบาร์ด ขั้วโลกเหนือ 80 องศา

  • ที่สุดทริปแห่งปี...สวาลบาร์ด ขั้วโลกเหนือ 80 องศา เยือนผืนแผ่นดินใกล้ขั้วโลกเหนือ...ประตูสู่ North Pole...สวาลบาร์ด หมู่เกาะหมีขาว
  • สวาลบาร์ด ดินแดนสุดปลายทวีปยุโรป
  • ท้องถิ่น
เดินทางช่วง
5 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ
5 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67 345,000 415,000 แสดง -

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

12 วัน สวาลบาร์ด ขั้วโลกเหนือ 80 องศา
12 วัน สวาลบาร์ด ขั้วโลกเหนือ 80 องศา
ราคาเริ่มต้น 345,000
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

12 วัน สวาลบาร์ด ขั้วโลกเหนือ 80 องศา
12 วัน สวาลบาร์ด ขั้วโลกเหนือ 80 องศา
ราคาเริ่มต้น 345,000
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน