15 วัน อเมริกา แกรนด์ทัวร์

รหัสทัวร์ : HTCC230162
15 วัน อเมริกา แกรนด์ทัวร์

  • บินเข้าฮิวสตัน – บินออกจากชิคาโก โดยสายการบิน EVA Airways, พร้อมเที่ยวบินภายใน 3 เที่ยวบิน
  • ท้องถิ่น, จีน, ไทย
เดินทางช่วง
5 เม.ย. 67 - 25 ต.ค. 67 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ
5 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67 299,900 347,900 แสดง -
26 เม.ย. 67 - 10 พ.ค. 67 299,900 347,900 แสดง -
14 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67 299,900 347,900 แสดง -
11 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 299,900 347,900 แสดง -

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

15 วัน อเมริกา แกรนด์ทัวร์
15 วัน อเมริกา แกรนด์ทัวร์
ราคาเริ่มต้น 299,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

15 วัน อเมริกา แกรนด์ทัวร์
15 วัน อเมริกา แกรนด์ทัวร์
ราคาเริ่มต้น 299,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน