11 วัน 9 คืน อัฟกานิสถาน

รหัสทัวร์ : HTCC240007
11 วัน 9 คืน อัฟกานิสถาน

  • บินสู่กรุงคาบูล พร้อมบินภายใน 2 เที่ยว สู่เมืองเฮรัต รวมทุกอย่างแล้ว
  • อิสลามาบัด อุทยานแห่งชาติเนินเขามาร์กาล่า – ดามันอีโค่ – อนุสาวรีย์ปากีสถาน พระพุทธรูปแห่ง Bamyan - ชาร์-อี โกลโกลา - ทะเลสาบแบนด์-เอ-อามีร์ - สถูปปาร์วัน เจดีย์ตอฟดารา - มัสยิดมัสจิดี จามี - โรงงานกระเบื้องเมืองเฮรัต – ป้อมปราการเฮรัต – ตลาดเฮรัตบาซาร์ – สุสานของโกฮาร์ชาด - หอคอยสุเหร่าแห่งเฮรัต - มัสยิด Guzargah – สวนบาเบอร์ มัสยิดชาห์ โด ชัมชีรา - บีบี มาห์โร ฮิลส์ - เปศวาร์ - มัสยิดมหาบัทข่าน – ป้อมบาลาฮิสซาร์
  • ท้องถิ่น, จีน
เดินทางช่วง
8 เม.ย. 67 - 5 ธ.ค. 67 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ
8 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67 144,900 159,900 แสดง -
6 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67 144,900 159,900 แสดง -
14 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 144,900 159,900 แสดง -
25 พ.ย. 67 - 5 ธ.ค. 67 144,900 159,900 แสดง -

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

11 วัน 9 คืน อัฟกานิสถาน
11 วัน 9 คืน อัฟกานิสถาน
ราคาเริ่มต้น 144,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

11 วัน 9 คืน อัฟกานิสถาน
11 วัน 9 คืน อัฟกานิสถาน
ราคาเริ่มต้น 144,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน