8 วัน 6 คืน บังกลาเทศ ศรีลังกา

รหัสทัวร์ : HTCC240026
8 วัน 6 คืน บังกลาเทศ ศรีลังกา

  • เมืองธากา – พิพิธภัณฑ์อาห์ซัน มานซิล - อนุสรณ์สถานผู้พลีชีพแห่งชาติ อาคารรัฐสภาแห่งชาติ - ป้อมลาลบัก - มัสยิดไบตุล มุคาร์ราม – ทัชมาฮาลบังกลาเทศ วัดถ้ำดัมบุลลา – เมืองสิกิริยา – Lion Rock – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ป้อมปราการกอลล์ เมืองโคลอมโบ – วัดกัลณียาราชมหาวิหาร – วัดคงคาราม – โคลอมโบซิตี้เซ็นเตอร์
  • เมืองธากา – พิพิธภัณฑ์อาห์ซัน มานซิล - อนุสรณ์สถานผู้พลีชีพแห่งชาติ อาคารรัฐสภาแห่งชาติ - ป้อมลาลบัก - มัสยิดไบตุล มุคาร์ราม – ทัชมาฮาลบังกลาเทศ วัดถ้ำดัมบุลลา – เมืองสิกิริยา – Lion Rock – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ป้อมปราการกอลล์ เมืองโคลอมโบ – วัดกัลณียาราชมหาวิหาร – วัดคงคาราม – โคลอมโบซิตี้เซ็นเตอร์
  • ไทย จีน ท้องถิ่น
เดินทางช่วง
25 พ.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 ( 7 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ
25 พ.ค. 67 - 1 มิ.ย. 67 95,000 110,000 แสดง -
15 มิ.ย. 67 - 22 มิ.ย. 67 95,000 110,000 แสดง -
13 ก.ค. 67 - 20 ก.ค. 67 95,000 110,000 แสดง -
11 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 95,000 110,000 แสดง -
14 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67 95,000 110,000 แสดง -
12 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 95,000 110,000 แสดง -
19 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 95,000 110,000 แสดง -

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

8 วัน 6 คืน บังกลาเทศ ศรีลังกา
8 วัน 6 คืน บังกลาเทศ ศรีลังกา
ราคาเริ่มต้น 95,000
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

8 วัน 6 คืน บังกลาเทศ ศรีลังกา
8 วัน 6 คืน บังกลาเทศ ศรีลังกา
ราคาเริ่มต้น 95,000
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน