10 วัน แกรนด์โปแลนด์

รหัสทัวร์ : HTCC240029
10 วัน แกรนด์โปแลนด์

  • กดังส์ – มัลบอร์ก– โทรุน – พอซนัน - วรอตสวัฟ – คราคูฟ – เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ – เซสซอว์ - ลับบลิน – วอร์ซอว์ – พระราชวังลาเซียนกี้ – พระราชวังหลวง
  • กดังส์ – มัลบอร์ก– โทรุน – พอซนัน - วรอตสวัฟ – คราคูฟ – เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ – เซสซอว์ - ลับบลิน – วอร์ซอว์ – พระราชวังลาเซียนกี้ – พระราชวังหลวง
  • อาหารท้องถิ่น, อาหารจีน
เดินทางช่วง
2 มิ.ย. 67 - 22 ต.ค. 67 ( 5 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ
2 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67 139,900 164,900 แสดง -
21 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 139,900 164,900 แสดง -
11 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67 139,900 164,900 แสดง -
15 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 139,900 164,900 แสดง -
13 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 139,900 164,900 แสดง -

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

10 วัน แกรนด์โปแลนด์
10 วัน แกรนด์โปแลนด์
ราคาเริ่มต้น 139,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

10 วัน แกรนด์โปแลนด์
10 วัน แกรนด์โปแลนด์
ราคาเริ่มต้น 139,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน