23 วัน ณ ขั้วโลกใต้ (Luxury Expedition Cruise)

รหัสทัวร์ : HTCC240032
23 วัน ณ ขั้วโลกใต้ (Luxury Expedition Cruise)

  • อูซัวยา (อาร์เจนตินา) – หมู่เกาะฟอร์คแลนด์ - หมู่เกาะเซาท์ จอร์เจีย (อาณาจักรเพนกวินนับล้านตัว) - เกาะเชลท์แลนด์ – เกาะพอลเลท - อ่าวโฮปเบย์ – แอนตาร์กติกา-อ่าวปลาวาฬ
  • อูซัวยา (อาร์เจนตินา) – หมู่เกาะฟอร์คแลนด์ - หมู่เกาะเซาท์ จอร์เจีย (อาณาจักรเพนกวินนับล้านตัว) - เกาะเชลท์แลนด์ – เกาะพอลเลท - อ่าวโฮปเบย์ – แอนตาร์กติกา-อ่าวปลาวาฬ
  • ท้องถิ่น ท่านอาหารบนเรือ
เดินทางช่วง
16 ม.ค. 68 - 7 ก.พ. 68 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ
16 ม.ค. 68 - 7 ก.พ. 68 850,000 1,130,000 แสดง -

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

23 วัน ณ ขั้วโลกใต้ (Luxury Expedition Cruise)
23 วัน ณ ขั้วโลกใต้ (Luxury Expedition Cruise)
ราคาเริ่มต้น 850,000
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

23 วัน ณ ขั้วโลกใต้ (Luxury Expedition Cruise)
23 วัน ณ ขั้วโลกใต้ (Luxury Expedition Cruise)
ราคาเริ่มต้น 850,000
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน