12 วัน จอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน

รหัสทัวร์ : HTCC240040
12 วัน จอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน

  • ทบิลิซี่ – สเตพ้านท์สมินด้า – คาซเบกิ – มิทสเคต้า – กอรี – อัพลิสต์ซิเคห์ – สะพานเพชร (Diamond Bridge) – บาฟรา – ยุมริ – ป้อมปราการดำ – เยเรวาน – ซาดาโคล – ฮักห์พาท ทะเลสาบเซวาน – บากู – โกบัสตาน – แหลมแอบเชรอน – ภูเขาโคลน
  • ทบิลิซี่ – สเตพ้านท์สมินด้า – คาซเบกิ – มิทสเคต้า – กอรี – อัพลิสต์ซิเคห์ – สะพานเพชร (Diamond Bridge) – บาฟรา – ยุมริ – ป้อมปราการดำ – เยเรวาน – ซาดาโคล – ฮักห์พาท ทะเลสาบเซวาน – บากู – โกบัสตาน – แหลมแอบเชรอน – ภูเขาโคลน
  • ท้องถิ่น จีน ไทย
เดินทางช่วง
14 ก.ย. 67 - 12 ธ.ค. 67 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ
14 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 125,900 137,900 แสดง -
12 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 125,900 137,900 แสดง -
19 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 125,900 137,900 แสดง -
1 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67 125,900 137,900 แสดง -

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

12 วัน จอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน
12 วัน จอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน
ราคาเริ่มต้น 125,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

12 วัน จอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน
12 วัน จอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน
ราคาเริ่มต้น 125,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน