14 วัน พระอาทิตย์เที่ยงคืน นอร์ทเคป - โลโฟเตน

รหัสทัวร์ : HTCTG14DMNSUN
14 วัน พระอาทิตย์เที่ยงคืน นอร์ทเคป - โลโฟเตน

  • สวีเดน – ฟินแลนด์ – นอร์เวย์ – เดนมาร์ก
  • (เส้นทางอันซีน...พร้อมตกปูยักษ์... หมู่เกาะโลโฟเตน และ แอตแลนติกโร้ด)
  • อาหารท้องถิ่น
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
22 มิ.ย. 67 - 2 ก.ย. 67 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ
22 มิ.ย. 67 - 5 ก.ค. 67 279,900 311,900 แสดง -
3 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67 279,900 311,900 แสดง -
20 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67 279,900 311,900 แสดง -

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

14 วัน พระอาทิตย์เที่ยงคืน นอร์ทเคป - โลโฟเตน
14 วัน พระอาทิตย์เที่ยงคืน นอร์ทเคป - โลโฟเตน
ราคาเริ่มต้น 279,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

14 วัน พระอาทิตย์เที่ยงคืน นอร์ทเคป - โลโฟเตน
14 วัน พระอาทิตย์เที่ยงคืน นอร์ทเคป - โลโฟเตน
ราคาเริ่มต้น 279,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน