ทัวร์อินเดีย - holidaytourcenter

ทัวร์อินเดีย 2 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

13 วัน อินเดีย ราชสถาน เยือนนคร 5 สี

ทัวร์โค๊ด HTCC240005
เปิดทริป...ท่องเที่ยวสู่นคร 5 สี แสนสวยในอินเดีย พัก 5 ดาวทุกคืน
เดลี – อักรา – จัยปูร์ – บิคาเนอร์ – ไจไชแมร์ – จอร์ดปูร์ – อุไดปูร์
ท้องถิ่น จีน
เดินทางช่วง
 Thai Airways
13วัน 12คืน / เริ่มเพียง 104,900 บ.