9 วัน 7 คืน เลห์ ลาดักห์

รหัสทัวร์ : HTCTG9DLEHLADAKH
9 วัน 7 คืน เลห์ ลาดักห์

  • เดลี – เมืองเลห์ – วัดลิคีร์ – วัดอัลชิ – เมืองลามายูรู – วัดลามายูรู – อารามบาสโก เนินเขาแมกเนติก – จุดชมวิวซันกัม – ทะเลสาบแปงกอง วัดเฮมิส – วัดธิคเซย์ – เมืองเชย์ พระราชวังเชย์ พิพิธภัณฑ์สตอคพาเลส - นูบรา วัลเลย์ – สัมผัสกับการขี่อูฐ - ประตูชัยอินเดีย – กุตับ มีนาร์ – ตลาดจันพาธ
  • เดลี – เมืองเลห์ – วัดลิคีร์ – วัดอัลชิ – เมืองลามายูรู – วัดลามายูรู – อารามบาสโก เนินเขาแมกเนติก – จุดชมวิวซันกัม – ทะเลสาบแปงกอง วัดเฮมิส – วัดธิคเซย์ – เมืองเชย์ พระราชวังเชย์ พิพิธภัณฑ์สตอคพาเลส - นูบรา วัลเลย์ – สัมผัสกับการขี่อูฐ - ประตูชัยอินเดีย – กุตับ มีนาร์ – ตลาดจันพาธ
  • อาหารท้องถิ่น
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
25 พ.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 ( 6 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ
25 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67 99,000 126,000 แสดง -
15 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67 99,000 126,000 แสดง -
13 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67 99,000 126,000 แสดง -
10 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 99,000 126,000 แสดง -
12 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 105,900 134,900 แสดง -
21 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 105,900 134,900 แสดง -

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

9 วัน 7 คืน เลห์ ลาดักห์
9 วัน 7 คืน เลห์ ลาดักห์
ราคาเริ่มต้น 99,000
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

9 วัน 7 คืน เลห์ ลาดักห์
9 วัน 7 คืน เลห์ ลาดักห์
ราคาเริ่มต้น 99,000
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน